Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Ludpoklon doo štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Ludpoklon doot se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.

Ludpoklon doo se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila Ludpoklon doo vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Ludpoklon doo zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Gedzet & Gift može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.